Krollenloop beweegt voor Fitpad

De meeropbrengst van de Krollenloop gaat dit jaar naar een nieuw initiatief van de werkgroep Dementievriendelijke Gemeente (DVG) Meierijstad. Een deel van het inschrijfgeld en de sponsorgelden komt ter beschikking voor de realisatie van een Fitpad, een beweegroute door het centrum van Veghel.  

Eén van de doelstellingen van de Stichting Krollenloop is het bevorderen van bewegen bij jong en oud. Na een bijdrage voor het Jeugdsportfonds (2014), LGSV (2015) en een bijdrage in de realisatie van een fitnessruimte voor het AAtrium (2016) is dit jaar gekozen voor het te realiseren Fitpad, een initiatief van de werkgroep DVG Meierijstad. Deze werkgroep stelt zich ten doel om begrip en kennis over dementie te verspreiden en daardoor tot een samenleving te komen waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zich thuis kunnen voelen en deel kunnen blijven nemen aan gewone, alledaagse activiteiten.

Beweegroute
Het Fitpad is een beweegroute door het centrum van Veghel, met aansluitingen naar woongebieden waar onder andere veel ouderen wonen. Tijdens de route kunnen op een verantwoorde manier allerlei eenvoudige oefeningen worden gedaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand straatmeubilair zoals lantaarnpalen, bankjes, bruggetjes, hekjes en paaltjes. Naast het feit dat het Fitpad senioren gezond en mobiel houdt, kan het ook een stimulans zijn voor jongeren om wat meer aan beweging te doen, of samen te sporten. De route is uitgezet met pijlen en de oefeningen worden aangegeven met informatieborden en eenvoudige pictogrammen die op een stoeptegel zijn aangebracht.